Příspěvky

Mužsko – ženská polarita a sexualita

Naše těla jsou vytvořená z energie tak, jako všechno hmotné. Celý hmotný Vesmír je rotující vzájemně propojená energie. Energie rotující ve spirále donekonečna.

V každém z nás je energie, mužská a ženská. Jsou rozdílné, ale doplňující se.

U žen se většinou silněji projeví její ženská složka (polarita) a u mužů mužská. Mají stejný cíl – harmonii a jednotu. Proto se navzájem ovlivňují a doplňují tak dlouho, dokud harmonie nedosáhnou.

Polarita dvou typů energie představuje klíč k harmonizování energetických proudů lidské bytosti. Polarita je klíčem k transformaci sexuální energie.

Žena a muž mají odlišný způsob, jak se sexuálně otevírají. Obecně přijímaný model sexuality často ukazuje, že se při milování soustředíme především na pohlavní orgány.

Tajemství probuzení a vyvážení sexuální energie ženy, a tím i jejího zájmu o milování a touhy po něm, neleží v klitorisu ani ve vagině (yoni). Přístupovou cestu k sexuální energii ženy a k její vnitřní životní síle najdeme v jejích prsou, která jsou na energetické úrovni silně spojena se srdcem.

Spirálová dynamika vzrušení ženy.

Představte si spirálu, jejíž středem je její sexuální centrum. Začněte sexuální aktivitu se ženou zaměřením na obvod jejího těla. Pro ženu je důležité postupovat velmi pomalu a postupně směrem k jejímu sexuálnímu centru. Začněte s přístupem, který spíše zve, než přímo s yoni. Ženská yoni je místem úcty. Pokud muž přistupuje ke své ženě takto, její extáze a odevzdání se mu neznají mezí.

Dotkněte se jejích ramen nebo kolen a vytvořte atmosféru důvěry. Polibte ji. Držte její podbřišek s plnou přítomností, abyste ji otevřeli. Předehra, nebo erotická hra, je pro ženu klíčovým prvkem, aby probudila svou sexuální energii.

Mužův penis je „pozitivní“, proudící, plynoucí sílu, zatímco ženina yoni je vnímána jako komplementární – „negativní“, přijímající, absorbující síla. Kromě této specifické polarity, kterou si neseme v pohlavních orgánech, mají naše lidská těla ještě vyšší úroveň inteligence – v každé lidské bytosti leží rovnocenný a opačný pól. To znamená, že v mužském těle existuje ženský pól, který je vnímavý, a v ženském těle existuje mužský pól, který je dynamický. Muž je částečně ženou a žena je částečně mužem. Naše těla vždy nesla tuto vyšší inteligenci a vibrace uložené v buňkách našich pohlavních orgánů. 

Ačkoli jsme se v sexuálním vyjadřování možná řídili jinými vzorci, tvořivý potenciál a jeho přínosy v nás i nadále zůstávají jako zdroj životní síly, výživy a povznesení.

U muže je dynamickým pólem penis a jeho rovnocenným a protikladným přijímajícím pólem je srdce a hrudník. U ženy je tedy přijímajícím pólem vagina a její dynamický pól leží v prsou (včetně bradavek) a v okolí srdce. Energie proudí od kladného pólu.

Když začneme při předehře přímo v oblasti pohlavních orgánů ženy, jdeme tedy k zápornému pólu, pasivnímu orgánu. Energie však z negativního pólu nevzchází. U ženy to tedy znamená, že skutečným zdrojem jejího sexuálního probuzení jsou prsa. Když žena sama i její muž věnují pozornost prsům, obvykle žena po chvíli v yoni cítí vibrace, životní sílu, vnitřní probuzení, spolu s rostoucí touhou přijmout penis. Proto má jakékoli vnitřní spojení ženy s jejími prsy pozoruhodný účinek.

U mužů je tomu naopak. Jejich nejcitlivější orgán je penis. Když se mužů s láskou dotýkáme a uctíváme je v této oblasti, začne se otevírat jejich srdce. Muži energii sbírají nejprve v penisu, a odtud se pak, díky dotekům a práci s dechem, rozprostírá do celého těla.

Životní energie u mužů stoupá od penisu nahoru a otevírá oblast srdce, krku a další energetická centra.

Spirálová dynamika mužského vzrušení.

Představte si další spirálu se středem jako sexuálním centrem. Energie člověka je přirozeně velmi silně zaměřena na sexuální centrum. Podobně, jako se formují vlnky, když hodíte do jezera kámen, pohybující se od středu k obvodu, tak je to s mužskou sexuální aktivací.

Začněte tedy sexuální aktivitu s mužem tím, že nejprve uctíte jeho penis. Jakmile se probudí a cítí stoupající energii, můžete tuto probuzenou sexuální sílu šířit po celém těle hlazením jeho nohou a nahoru přes jeho trup k ramenům a dolů do paží a jeho rukou. To mu pomůže cítit se uznán a také rozšířit jeho kapacitu pro stavy potěšení celého těla. Probuďte tedy nejprve jeho penis, tehdy se bude cítit nejvíce poctěný a milovaný. Teprve poté spojí své vzrušené potěšení s jinými částmi těla.

Muž se cítí penisem přitahován do yoni, a žena zaplavuje muže láskou. V ženském těle se díky přijetí mužského principu objevuje energie a radost. Muž se díky spojení zpravidla otevírá do větší citovosti a lásky.

To vše funguje za předpokladu, že jsme otevření a vnímaví ?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.