Jak vnímáš sexualitu? Jak vnímáš svoje tělo, svůj život, jeho části? Jak pečuješ o svůj vnitřní svět?

Co dnes vidíš kolem sebe?
Co dnes cítíš za vůně?
Jaké chutě máš na jazyku?
Co slyšíš kolem sebe?
Čeho se dnes dotýkáš?

Já vnímám (posvátnou) sexualitu jako způsob, kterým se prostřednictvím své životní síly zapojuji do celého života, do všech jeho částí, aspektů. Způsob, jakým se se starám o své tělo, o svůj vnitřní svět, svoji rodinu. Způsob, jakým se miluji s mužem (mluvím z ženské perspektivy).

Sexualita nás oživuje, naplňuje. Díky této sexuální – životní energii jsme se zrodili. Vidím ji jako posvátnou.
Dříve byla posvátnost pojmem založeným na vzájemnosti a spojení. V původních kulturách byli lidé, zvířata, rostliny, i Matka Země, považování za posvátné, protože každý je součástí vzájemně propojené energie, která nosí život.
Posvátná sexualita je vědomí, že sexualita, sexuální spojení je počátkem života, všeho, co je silným spojením s božskou energií. Když začneme vnímat a poznávat své tělo jako posvátné, otevřeme srdce své přirozenosti, uvidíme tak i vše kolem nás.

Na cestě Posvátné sexuality můžeme zvědomit podvědomé programy, které chováme ve vtahu k mužům, ženám, sexuálnímu spojení. Můžeme léčit blokující záznamy z minulosti, a především zušlechtit vztah k sobě samé či sobě samému.

S láskou,

Andrea